Перейти до основного вмісту

багдановіч зімой план урока

Бумз пиратка 9999999999999 алм план зімой багдановіч урока рівне репетитор украинской мовы 3 класс.вчитель.

4 класс Начальные классы.Беларусь ВКонтакте Урок па курсу «Мая Радзiма — Беларусь».

Тэма: Пад сценамі старажытных замкаў. Мэта: паказаць ролю замкаў як буйных і добра ўмацаваных пунктаў абароны ад ворагаў. Віртуальны кабінет План правядзення мерапрыемства. Мерапрыемства праходзіць у суправаджэнні паказа прэзентацыі. Адкрыццё мерапрыемства. Чытаецца вучнем верш У. Караткевіча “Багдановічу”. ІІ. Настаўнік. Слова вітання. Гэты цудоўны верш У. Караткевіча прысвечаны чалавеку незвычайнага лёсу і незвычайнага таленту паэту Максіму Багдановічу. Радкі з верша будуць эпіграфам да сённяшняга мерапрыемства, на якім мы з вамі адправімся ў падарожжа ў мінулае стагоддзе, каб прайсці сцежкамі паэта з першых дзён яго і да апошніх, каб даведацца, чым жыў. Планы-конспекты уроков для II четверти План-канспект урока па тэме "Філасофская лірыка. Максім Танк “Шчасце”. Выступленне на МА па беларускай мове, Косінская СШ, Ізбавіцель І.У. Урок беларускай літаратуры Тэма: Максім Багадановіч “Зімой” Клас 5.

План – канспект урока беларускай літаратуры ў 5 Максім Багдановіч Зімой Урок Здравствуйте, может быть есть у кого-нибудь план-конспект по белорусской литературе 4 класс, "Водяник и лесовик " У. Правасуд? Презентация "Максим Багданович" (9 класс) по литературе. Максімава зіма. 1-ы вядучы. Чаму паэтэса называе зіму Максімавай? Таму, што 9 снежня 1891 года ў горадзе Мінску ў сям’і педагога, вучонага-этнографа нарадзіўся будучы класік беларускай літаратуры Максім Багдановіч. Максім Багдановіч. Верш " Зімой" — YouTube здравствуйте, может есть план-конспект урока Генадзь Пашкоў "Выратаванне вожыка". Прыкла дны тэматычны план па вучэбным прадмеце. Асэнсаванне феномена творчасці М.Багдановіча пачалося яшчэ пры жыцці майстра слова. Вельмі высока ацанілі яго творчасць.Палуян, расійскі гісторык.Пагодзін, крытык і публіцыст.Луцкевіч. Пазней з’явіліся працы Я.Карскага, М.Піятуховіча, У.Дзяржынскага,.Вазнясенскага. Асноўныя матывы паэзіі Максіма Багдановіча Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу. Плануемы вынік: напрыканцы ўрока вучань будзе ведаць: асаблівасці жыццёвага шляху М.Багдановіча разумець: ролю мастацкіх сродкаў для стварэння паэтычнага твора, “сакрэты” паэтычнага слова Асноўны метад: актыўнай ацэнкі. Планы-конспекты уроков для III четверти Унікальная спадчына М.Багдановіча ўключае – паэзію, прадстаўленую зборнікам “Вянок” (1913) і вершамі розных гадоў, мастацкую прозу, публіцыстыку і літаратурную крытыку. У творчай эвалюцыі М.Багдановіча вылучаюцца тры этапы. Першы, “вянкоўскі” (1907 – 1913 гг.); другі План-канспект па беларускай літаратуры "Максім Багдановіч." АДКАЗЫ Адам Ягоравіч Багдановіч; з Максімам Горкім. 2. «Музыка»; у газеце «Наша ніва». Тонкі знаўца прыгажосці прыроды і чалавечай душы: Максім. Я Есіс (урокі № 20, 22—30). Пад рэдакцыяй. У. Праскаловіч. Р э ц э н з е н т ы: кафедра псіхалогіі і прадметных методык ДУА «Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі» (прафесар кафедры, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Т. I. Мароз); настаўнік беларускай мовы і літаратуры Методическая разработка урока на основе регионального. Урок-даследаванне верша М.Багдановіча "Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог." Педмастерская.

Средняя школа № 2 г.Жлобина Менавіта таму я імкнуся стварыць на сваіх уроках такую адукацыйную прастору, у якой галоўная роля адводзіцца школьніку. Маю ўвагу прыцягнула тэхналогія развіцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо. Яна павышае цікавасць да актыўнага і асэнсаванага ўспрымання вучэбнага матэрыялу школьнікамі, развівае здольнасці да самастойнай работы з інфармацыяй любой складанасці. Из опыта работы учителя белорусского языка Фещенко Н.С. © СШ. Тэма: Максім Багдановіч «Перад паводкай»;Уладзімір Карызна «Лісце прыляцела». Мэты і задачы: Удасканальваць навык правільнага вымаўлення гукаў і захоўваць акцэнталагічныя нормы пры чытанні. Шляхам выбарачнага чытання знаходзіць у вершах Максіма Багдановіча і Уладзіміра Карызны апісанне карцін вясенняй прыроды, вызначаць вобразныя словы, выказваць уласныя адносіны да зместу прачытанага, выразна чытаць і перадаваць. Технологическая карта по методу "Алфавіт" к уроку. 9. «Зімой».

10. «Ў краіне светлай, дзе я ўміраю…» 11. У Мінску, Гродне, Ніжнім Ноўгарадзе, Яраслаўлі, Ялце. Гоўзіч І Прапанаваныя матэрыялы дапамогуць настаўніку паспяхова рэалізаваць асноўныя патрабаванні вучэбнай пра-грамы, па-сапраўднаму цікава, змястоўна, насычана праводзіць урокі бе-ларускай літаратуры, будуць садзейнічаць фарміраванню літаратурнай, культуралагічнай. 6.Нетрадыцыйныя формы арганізацыі вучэбна-выхаваўчага. Вучань. (адказ на 3-ці пункт плана). Зачытваецца апошняя частка. На персідскім узоры раптам узнікае сціплая кветка родных палёў — васілёк.Таму заключная частка гучыць урачыста.Рука ткачыхі забыла завучаны ўзор чужой зямлі,яе павяла памяць сэрца,якая ідзе ад продкаў,каб. Метадычная скарбонка. Средняя школа № 55 г.Гомеля Инфоурок › Другое ›Конспекты›Разработка урока с презентацией на тему: "Максім Багдановіч. Другі ўрок. Вершы Максіма Багдановіча «Зімой» і Анатоля. Планы мероприятий. Максім Багдановіч: "Зімой". — YouTube Урок № 9 МАКСІМ БАГДАНОВІЧ “МАЁВАЯ ПЕСНЯ”. МЭТА: выпрацоўваць навыкі аналізу пейзажных твораў, пашырыць уяўленні аб паэзіі за кошт увядзення ў іх чытацкую свядомасць верша “Маёвая песня”, вызначыць ролю вобразна-выяўленчых сродкаў у вершы, развіваць навыкі выразнага чытання; выхоўваць мастацкі густ і творчую самастойнасць падлеткаў Урок па тэме М.Багдановіч. Верш “Слуцкія ткачыхі” (7 кл) На сённяшнім уроку мы прынясём сваё незвычайнае вязьмо таленавітаму паэту — букет ведаў па яго біяграфіі i творчай спадчыне; пазнаёмімся з некаторымі новымі аспектамі творчасці Багдановіча. Каб наш букет стаў вялікім i рознакаляровым, калі ласка, прыбаўляйце да яго свае краскі- адказы. Урок МРБ "Будаўніцтва новага жыцця" План урока Адна з мэт гэтага ўрока – «выпрацоўваць уменне супастаўляць пейзажныя вершы розных аўтараў» [2]. Дасягненню мэты могуць спрыяць наступныя формы працы і адпаведны ім змест. 1. Тлумачэнне дамашняга задання. Яго варта агучыць у пачатку ўрока, каб падключыць прагматычныя. Метадычная скарбонка © Дребская ясли-сад — начальная школа Максім Багдановіч "Маёвая песня". [ ЗАГРУЗІЦЬ (70.0 Kb) ]. Урокі настаўнікаў раёна. Государственное учреждение. Урок — конкурс.

«У паэтычным садзе Максіма Багдановіча» Заключныя заняткі. Мэта: праверыць i абагульніць веды вучняў па біяграфіі i творчай спадчыне Максіма Багдановіча, пазнаёміць з некаторымі новымі для вучняў аспектамі яго творчасці. Максім Багдановіч "Маёвая песня" — Распрацоўкі ўрокаў <!—if. Максім Багдановіч са старэйшым братам Вадзімам. Тэма: Максім Багдановіч. «Зімой» Мэта Распрацоўку ўрока беларускай літаратуры для V класа даслаў Павел Лічэўскі, ДУА «Гімназія №1 імя Ф.Я.Перца г. Пінска». Тэма: Максім Багдановіч Пахавалі М. Багдановіча ў Ялце чужыя людзі, а ў 1924 годзе беларускія паэты Дубоўка,. Вольны,. Александровіч адшукалі яго магілу, і пазней на ёй быў пастаўлены помнік. У 2000 годзе тут устаноўлены новы помнік з кароткім надпісам: “Беларускі паэт М. Багдановіч. Внеклассное мероприятие. "Жыццёвы і творчы шлях Максіма." Максім Багдановіч – “хросны бацька” яшчэ аднаго сімвала – васілька. Вы, канешне, заўважылі, што гэтая кветка стала сімвалам і нашага ўрока. Менавіта васількі дзяўчыты паставілі ў вазы. І зноў закрасуецца гэтая кветка на дошцы, пялёсткі якой адзначаць формы лірыкі, якія ўпершыню. ЗАЦВЕРДЖАНА Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі. Будучы да танчэйшага нерва беларусам, Максім Багдановіч заўсёды адчуваў сябе часткаю чалавецтва, часцінкаю сусвету. І усё ж самым гарачым, самым трапяткім самым святым пачуццём Максіма была любоў да Радзімы, да маці – Беларусі. Яна зрабіла яго паэтам, яна. Прэзентацыя Максім Багдановіч. Верш Раманс доклад, проект Максім Багдановіч. Дорош Наталья Леонидовна. ЗАЦВЕРДЖАНА Пастанова Мiнiстэрства адукацыi На ўроках, прысвечаных паэзіі М. Багдановіча, добры плён даюць наступныя заданні творчага характару: вуснае славеснае маляванне, супастаўленне твораў розных відаў мастацтва (верша і песні на яго словы, верша і сугучнага яму жывапіснага твора), напісанне верша па апорных рыфмах, па апорных вобразах, па пэўнай схеме чаргавання радкоў, дапісванне апошніх радкоў верша, параўнанне Конкурс навукова-метадычных распрацовак " Адкрыты ўрок." В течение учебного года мы также разместим материалы для III-IV четвертей. Следите за новостями на нашем сайте и в предметных группах «ВКонтакте»! Данные планы-конспекты представлены в авторской редакции (рецензирование, редактирование и корректура не проводились) в полном объеме. 3. вывучэнне творчасці м. багдановіча ў 5-7 класах Презентация на тему Прэзентацыя Максім Багдановіч. Верш Раманс, предмет презентации: Разное. План урока “Радзіма мая дарагая” (А.Бачыла). — прымаўкі — прыкметы — павер’і — вусная народная творчасць — урокі — Развiццё мовы — сачыненні па прыказцы — Танк м ля вогнішч начлежных — Танк м нарач — Колас я крыніца — караткевіч у нямоглы бацька — сіняўскі п зачараваная гаспадарка — андэрсен. Планы-конспекты уроков по предмету "Беларуская мова" для. Уступнае слова (задачы ўрока). -Сёння мы з вамі працягнем гiстарычнае падарожжа па старажытных беларускiх гарадах. Мы паспрабуем знайсцi новыя звесткi пра тое, як жылi нашыя продкi, паспрабуем уявiць, як выглядалi беларускiя гарады ў часы ВКЛ, чым яны адрознiвалiся ад сучасных i чаму. Урок №2 План – конспект урока Инфоурок › Другое ›Другие методич.

материалы›Технологическая карта по методу "Алфавіт" к уроку "Жыццёвы і творчы шлях М. Багдановіча".(9 класс). Беларуская літаратура © Будянская средняя школа Напрыклад, пасля вывучэння паэмы Янкі Купалы “Курган” на ўроку па творах для чытання і абмеркавання можа быць выкарыстана картка – М. Багдановіч “Музыка”.

Знаёмства з сумежнымі відамі мастацтва, з дадатковым матэрыялам таксама можна адлюстраваць у картках-апорах. Методическая копилка. ГУО "Свислочская средняя школа." Верш “Зімой”. Урок беларускай літаратуры ў 5 класе (урок-адкрыццё). Ірына СЯЛЕЦКАЯ, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Паселіцкай сярэдняй школы Хойніцкага райна, Гомельская вобласць. Мэты: пазнаёміць пяцікласнікаў з некаторымі звесткамі з біяграфіі паэта, адкрыць Базавая інфармацыя па інтэрнет-уроку Мэта: дапамагчы вучням. М.Багдановіч. Ход урока. Арганізацыйны момант. IПаведамленне тэмы і мэты ўрока. Сёння на ўроку мы пазнаёмімся з такім таленавітым паэтам,як М. Багдановіч.Разгледзім яго знакаміты верш -“Слуцкія ткачыхі”, пашырым уяўленні пра жанравую адметнасць грамадзянскай лірыкі ІІ Паэзія Максіма Багдановіча Першы ўрок. Тэма: Максім Багдановіч. «Зімой» (1 гадзіна) [3]. Вылучэнне мэт працы і яе перспектыў (вызначэнне пачуццяў паэта, перададзеных у вершы; падрыхтоўка да выканання дамашняга задання па гэтым і наступным уроку: выразнае чытанне дадзенага твора на New © Белодубровская средняя школа М.Багдановіч. І Уводзіны. Усяго 25 свечак адпалала на зямным бяседным стале Максіма Багдановіча. Калі ў маі 1917 года пагасла апошняя, тоненькая і пахілая, побач не было ні сваякоў, ні сяброў, і выпадковыя людзі, якія паклалі ў камяністую крымскую зямлю высушанае Русілка.І. (Віцебск) садзейнічаць выхаванню ў вучняў пачуцця адказнасці за свае ўчынкі і імкнення да лепшага. Абсталяванне: падручнік па беларускай літаратуры для 8 класа, матэрыял з тэкстам верша, раздатковы матэрыял, мультымедыйная ўстаноўка.

Тып урока: камбінаваны. План-канспект урока по беларускай літаратуры на тэму Зімовыя. Инфоурок › Начальные классы ›Конспекты›ПЛАН-КАНСПЕКТ УРОКА ПА ЛІТАРАТУРНАМУ ЧЫТАННЮ. Вывучэнне беларускай літаратуры ў 5 класе : дапаможнік М.Багдановіч “Зімой” (V кл.) (с.

19-20),.Дудараў “Вечар” (VIIІ кл.) (с. 46-47). М.Багдановіч – у VIII і Х класах Максім Багдановіч, V клас; Пятрусь Броўка, ІХ клас. Практычныя заняткі № 2 Практычныя заняткі № 3 Практычныя заняткі № 4 Практычныя заняткі № 5 Практычныя заняткі № 6 План аналізу ўрока Тып урока і яго асноўныя этапы Матывацыя да працы Аптымальнасць выбару метадаў навучання. Метадычныя складанасці на ўроку. Максім Багдановіч. «Зімой» Інфармацыйна-метадычны партал. План-канспект урока па беларускай мове па тэме "Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля". План-канспект урока па тэме "Філасофская лірыка. Урок беларускай літаратуры Тэма: Максім Багадановіч “Зімой” Клас 5. Тэма ўрока: Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча (У час выканання практычнага задання чатыры вучні атрымліваюць карткі з індывідуальнымі заданнямі, а адзін вучань робіць вуснае паведамленне аб жыцці і дзейнасці Францыска Скарыны па плане. Да класнай дошкі прымацоўваецца партрэт Скарыны.) План паведамлення. Багданович скачать с mp4 mp3 flv І сам Максім Багдановіч, як той музыка, на берагах далёкай Волгі стаў складваць натхнёныя гімны Беларусі, апяваў хараство яе прыроды. Некалькі вучняў чытаюць радкі з вершаў М. Багдановіча. 1-ы вучань. Максім Багдановіч Родной язык и литература 8 класс Прэзентацыя да ўрока. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак. Конспект урока по курсу моя радзима — беларусь по теме. План-канспект па беларускай літаратуры. Тэма: Максім Багдановіч “Трыялет” (“Калісь глядзеў на сонца я…”). Мэты: Навучыць вучняў выдзяляць сярод іншых такую страфічную форму верша, як трыялет; вызначыць своеасаблівасці трыялета; дапамагчы спасцігнуць аўтарскую пазіцыю ў адносінах да герояў і Літаратурнае чытанне 4 клас РАЗВИВАЙКА Начальная школа. Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему Дадатак 1 ПЛАН УРОКА Дыягнастычны камп’ютарны тэст. Урок математики 2 класс "Сумма разрядных слагаемых". Быт и повседневная жизнь древних египтян. Из опыта работы учителя белорусского языка Фещенко Н.С. Урок па тэме: М. Багдановіч “Слуцкія ткачыхі”. Тып урока: урок камбінаванай будовы. ХОД УРОКА І.

Прывітанне вучняў. Канцэнтрацыя ўвагі, настрой на працу. ЗАЦВЕРДЖАН А Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі. Максім Багдановіч "Маёвая песня". Урок. Максiму Багдановiчу прысвячаецца… Матырыял у дапамогу. План-канспект урока.

Беларуская літаратура. VII «Гэй ты, князь! Урок. План-конспект урока в 5 классе Урок-майстэрня “ПАДАРОЖЖА.” Урок-майстэрня “ПАДАРОЖЖА Ў ЗІМОВУЮ КАЗКУ”. (Паводле верша М. Багдановіча «Зімой»). Мэта: выклікаць пачуццё захаплення прыгажосцю і гармоніяй карцін. прыроды, дапамагчы адчуць аўтарскі настрой, стан яго душы (адчуванне. Тэма ўрока: Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча Мэта. Мы ўявілі свой вобраз вясны. А ці хацелася б вам даведацца, якой бачыць вясну паэт Максім Багдановіч? Звярніце ўвагу на словы П.Панчанкі, якія з’яўляюцца эпіграфам сённяшняга ўрока. Растлумачце сэнс выказвання. Зыходзячы са зместу выказвання П.Панчанкі, сфармулюйце. Абагульняльны урок па тэме «Складаназлучаны сказ» Дадатак 4 ПРЫКЛАД. Афармлення канспекта ўрока. ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ План-канспект урока па беларускай літаратуры ў 6 класе, распрацаваны студэнткай V курса Капур Ганнай “Вадзянік” Мэты ўрока Национальный правовой Интернет — портал Республики Беларусь. Марфалогія як раздзел граматыкі. План-канспект урока. Максім Багдановіч. Жыццёвы і творчы шлях Образование.gs12by Посмотрите также: — Разработка урок Мужества для учащихся 9 класса — Разработка кураторского часа в 9 классе на тему "Твори добро" — Разработка классного часа в 9 классе на тему "Я в мире. 4 класс © Средняя школа № 201 г. Минска Падвядзенне вынікаў урока. VIДамашняе заданне. VIIРэфлексія. І. — Прывітанне вучняў, праверка наяўнасці неабходных рэчаў да ўроку. Ад прадзедаў спакон вякоў. Нам засталася спадчына… Веліч і хараство План урока. Арганізацыйны момант. Выпуск 7. Интегрированный урок Воронец Валентины. М. Багдановіч. Верш “Зімой”. Перададзена маляўнічасць зімовага вечара, уражвае зрокавая і слыхавая выразнасць пейзажнага малюнка. Паэт захапляецца гармоніяй красы, еднасцю настрою прыроды і чалавека. Пасля правядзення ўрока да карткі настаўнік можа прыкласці Максіма Багдановіч — Блог учителя белорусского языка. Ціхае, глыбокае захапленне выклікаюць усе творы, якія М.Багдановіч прысвяціў каханню. Гэта не толькі лірычная споведзь, напоеная маральнай сілай народнага ідэалу, але і тая арганная музыка душы, якая апусцілася на зямлю з вышыні стагоддзяў і робіць нас даверлівымі і. Максім Багдановіч – геній беларускай літаратуры. Верш “Зімой” «Зімой» паэт пераконвае чытача: прырода дабратворна ўплывае на людзей, толькі трэба ўмець чуць і бачыць, ставіцца да яе з любоўю і зычлівасцю. Урок по курсу Мая Радзіма — Беларусь (4 класс). Тема урока. М.Багдановіч"Зімой",.Грачанткаў "Зоры спяваюць"13,5кб. Змякчальны і раздзяляльны мяккі знак, апостраф 13,1кб. Я.Колас "Дарэктар"(урывак з паэмы "Новая зямля") 13.9 кб. Саверчанка, І.В. Спадчына Максіма Багдановіча. Методическая концепция урока Данный урок позволяет учащимся познакомиться с творчеством Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который жил и учился в Ярославле в свои юношеские годы.

Нам показалось важным рассказать о нелегкой судьбе поэта, о его невероятной любви к своей родине, Белоруссии, и подчеркнуть необходимость такого качества в человеке, как патриотизм, раскрыть его возможные проявления. Также материал урока углубляет знания учащихся по краеведению. М. Багдановіч "Зімой" (V кл.) (с. 19-20),. Дудараў "Вечар. В преддверии II четверти мы делимся с вами планами-конспектами уроков, присланными участниками Открытого конкурса педагогического мастерства. Начальная школа Максім Багдановіч "Раманс" — Распрацоўкі ўрокаў <!—if(Беларуская. План-канспект урока па тэме "Складаназалежныя сказы з даданай і дапаўняльнай часткай" (ДУА “Гайненская сярэдняя школа Лагойскага раёна”). Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Назоўнік" (ДУА “Астрошыцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа. Вершы Максіма Багдановіча «Зімой» і Анатоля Грачанікава. Развіваць эмацыянальную сферу вучняў, узбагачаць лексічны запас, пашыраць культурны і літаратурны кругагляд. Выхоўваць пачуццё суперажывання, мастацка- эстэтычныя каштоўнасныя арыентацыі. Тып урока: камбінаваны ўрок. Абсталяванне: Партрэт М. Багдановіча, свечка памяці, факсімільнае выданне зборніка “Вянок”. Максім Слова пра паэта. Нацыянальныя. За 25 гадоў свайго жыцця Максім Багдановіч зрабіў для беларускай літаратуры вельмі многа. Прырода шчодра надзяліла яго шматгранным талентам, дазволіла развіцца як паэту і празаіку, перакладчыку і крытыку, публіцысту і гісторыку. Яго поўнае неаслабнага гарэння жыццё было ўзорам высокага служэння роднаму народу. План-канспект урока "Спосабы выражэння выказніка" Ці спадабалася вам такая форма ўрока? Ці задаволеныя вы вынікамі сваёй працы? Чаму вы навучыліся? Якія пачуцці ўзнікалі ў ходзе працы ў майстэрні? Ці хацелі б вы пазнаёміцца з іншымі вершамі М.

Багдановіча пра каханне? Памяці Максіма Багдановіча Якія класіфікацыі метадаў навучання існуюць у сучаснай педагагічнай навуцы? Чым абумоўліваецца выбар таго ці іншага метаду і прыёму для выкарыстання на канкрэтным уроку? Падрыхтуйце і прадэманструйце ў выглядзе дзелавой гульні ўступнае слова настаўніка да вывучэння тэмы: “Творчасць М.Багдановіча (VІІІ). Урок беларускай літаратуры Тэма: Максім Багадановіч “Зімой”. Зіма – казачная пара года, калі ўся прырода чароўна ператвараецца, замірае. Новы раздзел падручніка “Прыроды вечная краса” адкрывае верш пра. зіму, аўтарам якога з’яўляецца М. Багдановіч (партрэт пісьменніка). Максім Багдановіч — адзін з любімых паэтаў беларусаў. Урок беларускай літаратуры ў 7 класе “Гімн вясне” М. Багдановіч. Тып урока: урок новых ведаў Эпіграф: Калі заблішчыць гэта зорка, Самая цудоўная, самая далёкая, Скажыце ёй, што толькі ёй адной належыць маё каханне, О, апошнія з роду чалавечага! Сюлі-Прудом Ход урока Арганізацыйны момант Актуалізацыя ведаў і ўменняў Гутарка Microsoft Word -.М. Макарэвіч.doc Планы практычных заняткаў Кл.слова (ненормированные): методыка выкладання — беларуская літаратура — план-канспект урока — Багдановіч М Зімой — 5 клас — Вярцінскі А Рэквіем па кожным чацвёртым — 6 клас — Багдановіч М Слуцкія ткачыхі — 7 клас Ошибка шифра! Разработка урока с презентацией на тему: "Максім Багдановіч." Распрацоўку ўрока беларусскай літаратуры для V класа даслаў Павел Лічэўскі, ДУА «Гімназія №1 імя Ф.Я.Перца г. Пінска». Мэта: Фарміраваць разуменне пра пейзажную лірыку як аднаго з відаў паэтычнага майстэрства, выклікаць пачуццё захаплення прыгажосцю і гармоніяй карцін прыроды; удасканальваць навыкі выразнага чытання, умення рабіць высновы, узнаўляць мастацкія карціны, створаныя пісьменнікам на аснове аналізу. Планы-канспекты ўрокаў для II чвэрці Урок. Урок. Планы-канспекты ўрокаў для III чвэрці Урок праводзіцца ў 4 чвэрці, май месяц. ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЁЎНЯ. (Урок праводзіцца з выкарыстаннем інтэрнет-рэсурсаў). Тэма:Эстэтычны ўніверсалізм Максіма Мэта: дапамагчы вучням усвядоміць рознабаковасць творчай дзейнасці М. Багдановіча; прасачыць сувязі творчасці паэта з мадэрнісцкімі тэндэнцыямі ў літаратуры пачатку ХХ ст. Задачы: Навучальныя: Пазнаёміць вучняў з некаторымі старонкамі біяграфіі М. Вызначыць эстэтычныя накірункі творчасці паэта. Пазнаёміць вучняў з узорамі лірыкі паэта. Библиотека Барановичского государственного университета Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой.

Организационный момент. Проверка знаний. Объяснение материала. Закрепление изученного. Итоги урока. М. Багдановіч “Зімой” (V кл.) (с. Дудараў “Вечар”. Тэма ўрока ў 9 класе: Максім Слова пра паэта. Нацыянальныя і агульначалавечыя матывы ў паэзіі. Мэта: пазнаёміць вучняў з жыццём і творчасцю М.Багдановіча – класіка беларускай літаратуры.

Задачы: 1) садзейнічаць фарміраванню ведаў вучняў пра асноўныя Дадатак 3 ПРЫКЛАД — Праграма педагагічнай пераддыпломнай. Ці спадабалася вам такая форма ўрока? Чаму вы навучыліся? Прадмова Работа над матэрыялам хатняга задання. (Выклікаю да дошкі вучня, які выконвае практычнае заданне). У аснову планавання ўрокаў беларускай мовы пакладзены. Мэта ўрока: пазнаёміць вучняў з жыццём і творчасцю Максіма Багдановіча, з гісторыяй напісання верша “Слуцкія ткачыхі”, дапамагчы вучням адчуць захапленне майстэрствам аўтара, які здолеў стварыць клаcічныя вобразы слуцкіх ткачых, роднай беларускай старонкі і яе сімвала васілька; працягваць развіваць уменне аналізаваць паэтычны тэкст; выхоўваць эстэтычны густ вучняў, павагу да творцаў нацыянальнага мастацтва. Урок па творчасці Максіма Багдановіча Прэзентацыя "Максім Верш "Раманс" Инфоурок Попечительский совет. План работы попечительского совета. План-канспект урока па літаратурнаму чытанню Инфоурок › Литература ›Презентации›Урок па творчасці Максіма Багдановіча. План урока беларускага чытання Урок №2 План – конспект урока.

Тема: Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Як звязана наша гутарка пра славутасці Беларусі з тэмай урока? Максім Верш “Слуцкія ткачыхі”. Тэма ўрока: Максім Верш “Слуцкія ткачыхі” М.46-47). Нужна помощь! Начальные классы.Беларусь ВКонтакте Спрабуючы свае сілы ў напісанні вершаў, вучні з большай цікавасцю, адказнасцю і ўвагай ставяцца да слова і вобраза ў тых творах, якія вывучаюцца на ўроках. План урока "Вечныя тэмы ў мастацтве" — Сёння на уроку мы з вамі пазнаёмімся з вершам Пятруся Броукі “Зіма”, а так сама з вершам “Мароз і гарачыня”. Знаёмства з пісьменнікам. Пятрусь Броўка нарадзіўся г. у вёсцы Пуцілкавічы Ўшацкага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям'і.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу