Перейти до основного вмісту

культура україни в другій половині хі ст

Екзамени в 9 класі 2016 половині хі ст україни другій культура в гдз 8 класс німецька мова савченко.

Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя. Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл. Культура Русі–України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Реферат — Культура України в другій половині ХІХ ст Стримувальні чинники розвитку культури 1.

Розвиток культури відбувався в умовах литовського проникнення на українські землі, польської експансії, татарської агресії. 2. Іноземне панування та гноблення українців.

3. Посилювався іноземний тиск на православну віру, українську мову і. 9.4. Українська культура в другій половині XIX ст. 34 Культура свту першої половини ХХ століття. 10 клас Історія України. § 26. Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Вища освіта. Поряд зі Львівським, Харківським і Київським університетами протягом другої половини XIX ст. почали діяти кілька нових. У 1865 р. на базі Рішельєвського ліцею в Одесі відкрито Новоросійський університет, що було зумовлене зростанням освітніх потреб півдня України. Культура України в XVI — першій половині XVII ст. Всеосвіта›. Бібліотека тестів›. Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Презентація. Культура Галицько-Волинської держави у другій. Першим в українській літературі створив галерею образів революціонерів, які діяли у складних психологічних ситуаціях. 6. Установіть відповідність між характеристиками та іменами науковців другої половини 19- початку 20ст. 1 Фізик та електротехнік, був першим винахідником рентгенівської трубки, завдяки якій зробив фотографію скелета людини, винайшов багато електротехнічних приладів. Культура Русі-України в другій половині ХІ — перший половині. До другої половини ІХ століття у слов’ян не було абетки й писемності. У 863 році слов’янський просвітитель Кирило створив слов’янську абетку. Українська культура — Вікіпедія Народна Освіта » Історія України » Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. Розділ Русь-Україна у другій половині ХІ – першій половині. Урок"Культура України в другій половині 16 – п.п. 17ст." Високий злет культури Русі-України був зумовлений суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного життя – розвитком феодальних відносин, становлення давньоруської державності, відокремлення ремесла від сільського господарства, виникненням міст, пожвавлення торгівлі, розширенням міжнародних зв’язків, запровадження християнства та інше. 60. Культура України другої половини хіх ст. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: як розвивалася культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.; які визначні пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва Русі збереглися до теперішнього часу; яку роль відіграла Русь в історії середньовічної Європи. Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. на Русі продовжували існувати і розвиватися державні й церковні школи. Літописець стверджував, що «той, хто часто читає книги, той з Богом бесідує або зі святими мужами». Юрій Бак — 16 Україна наприкінці 1918 – у першій половині 1919 рр. «На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її « Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією». Культура Русі-України у другій половині ХІ- першій половині ХІІІ. На території України на початку 20 ст. не було жодного вищого навчального закладу з українською мовою навчання, не було жодної української школи на державному утриманні. 1861 р. — видання «Букваря южнорусского» Т. Шевченка. Українська культура другої половини XIX — початку XX ст. Вже з ХІ століття, відомі театральні вистави скоморохів. В часи Київської Русі елементи театру ''Культура України другої половини XIV-XV ст'' — Школьные. Мета: ознайомитись з особливостями культурного життя Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Завдання:  охарактеризувати культурний розвиток Русі-України;  розвивати хронологічні та просторові компетенції, вміння працювати з різними джерелами інформації, аналізувати факти і події та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки;  формувати в учнів самоідентичність, виховувати почуття любові до Батьківщини, почуття власної гідності, на основі осмислення соціального і морального. Культурний розвиток київської русі у другій половині хі — першій. Друга дочка Ярослава була одружена з норвезьким королем Гаральдом Сміливим, а третя — з королем угорським Андрієм. Стародавня Русь як одна з найбільших і наймогутніших держав ранньосередньовічної Європи мала великий авторитет і вплив на міжнародній арені. Презентація "Культура Русі-України в другій половині ХІ." У другій половині 19 – на початку 20 ст. неабияких успіхів досягли вчені-природознавці. Уперше у світовій практиці епідеміолог і мікробіолог Данило Заболотний відкрив шляхи поширення чуми й за пропонував ефективні методи боротьби з нею. Культура українських земель у другій половині XIV — XV ст. Історія України 7 клас. Урок 21РОЗДІЛ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ._____За допомогою або консультацією можна звернутись. Культура України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (ЗНО) 18 Україна в другій половині 1919 р. 13 Практичне заняття. Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки. Культура України в другій половині ХVІІІ століття Тест на 12. Всеосвіта›. Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ століття. Тести до теми: "Культура ГалицькоВолинської держави у другій." 1. У яких умовах розвивалася культура на українських землях у другій половині ХМ — ^ ст.? Коли почалося українське книгодрукування? Кого вважають першодрукарем?

Де здобували вищу освіту українці в другій половині ХМ — ХV ст.? 4. Чим уславився Юрій Дрогобич? Культура України у другій половині ХІХ ст В Україну переселялося чимало іноземців — поляків, німців, євреїв, вірмен, окремі з яких зробили вагомий внесок у розвиток культури своєї нової батьківщини.

Таким чином, навіть за загальних несприятливих умов відбувався процес становлення та розвитку української культури, яка все більше набувала рис самобутності. Юрій Бак — 18 Україна в другій половині 1919 р. В ХІ-ХІІІ ст., як свідчать візантійські джерела, за одну книгу можна було купити великий міський будинок або 12 гектарів землі. Ймовірно, не менш цінною була книга й на Русі. У давньоруських школах та бібліотеках виховувалося багато видатних літописців і літераторів, богословів і філософів, публіцистів. Культура України в другій половині XVII — XVIII ст. Від 2-ї половини XV століття, після відновлення Київської митрополії з центром у Києві, та входження Культура Русі — України в другій половині XI — першій половині. 1. ВСТУП. Багата українська культура з другої половини XVIII ст. почала.

виявляти ознаки занепаду. Царський уряд, ліквідувавши політичну. Культура України в другій половині XVIII ст. Тест з історії. 0. Узагальнення за розділом: «Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст. Історичний диктант. Грисюк Любов Анатоліївна. Культура України XIV — першої половини XVII ст. Історія України. 7 клас ВОШ. Загальне. Матеріали для опанування. Розділ IІІ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–УКРАЇНА) у другій половині ХІ ст. — першій половині ХІІІ ст. Культурне життя України в другій половині 19 ст. — Соціальний устрій і господарське життя України друга половина ХІV – ХV ст. Урок "Культура Русі-України в ІІ половині ХІ — Іп. ХІІІ ст." Культура України другої половини ХIХ ст. Перебування українських земель у складі царської Росії та Австро-Угорської імперії зумовило регіональні особливості розвитку їхньої культури. Завершення формування української нації в умовах кристалізації класової структури буржуазного суспільства визначило характер напрямів у національній культурі, зокрема появу струменя демократичної культури. Внутрішня політика правлячих кіл указаних держав по-різному відбивалася.на культурному розвитку. Культура України в другої половині XIX — на початку XX ст. Культурнии розвиток у другій половині ХІУ-ХУ ст. відбувався у складних умовах. Поділені політично між Великим князівством Литовським,Польщею, Московським Великим князівством та іншими державами, українські землі опинилися під різними культурними впливами. § 37. Культура України в другій половині ХVІІІ ст. У другій половині XI — першій половині ХIIІ ст. на Русі продовжували існувати і розвиватися державні й церковні школи, приватне навчання. Було звичним не оволодіння письмом, а освоєння тодішніх наукових знань «наука книжна». Культура України в другій половині XVIII ст — Гипермаркет. Київська держава в другій половині ХІ — ХІІІ ст. Культура Русі-України в другій половині XI — першій половині ХIII ст. Володимир Мономах та початок роздробленості. Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині. Розглядаються майже всі напрямки культури Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Є можливість учням працювати з різними джерелами та випереджальні завдання для сильних дітей. Київська держава у другій половині хі – першій. 6 перший український професійний театр «Руська бесіда». Для промислового розвитку західноукраїнських земель у другій половині 19ст. було характерним…. Культура України у другій половині XVIII ст. — Українські землі. Мотивація навчальної діяльності учнів Учитель: у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. відбувався досить бурхливий розвиток культури Київської держави Русь-Україна. Культура україни в другій половині XVIII ст ІV. Узагальнення та систематизація знань У кінці уроку діти роблять висновок. Це можна зробити за допомогою методу «ПРЕС», • Як соціально-економічне і політичне становище України другої половини XVI — на початку XVII ст.

вплинуло на стан і розвиток української культури в даний. Презентація на тему "Культура Русі-України в другій половині ХІ. Мета Ознайомитись з особливостями культурного життя Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. формувати навички самостійної роботи, розвивати вміння аналізувати, висловлювати власну думку, працювати з різноманітними історичними джерелами. Виховувати любов і повагу до книги, до митців далекого минулого, шанобливе ставлення до культурних здобутків українського народу. Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині. Учитель: у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. відбувався досить бурхливий розвиток культури Київської держави Русь-Україна. Освіта, наука й культура розвивалися під безпосереднім впливом церкви. Християнське богослужіння потребувало грамотних людей, і церква Розвиток культури України в другій половині ХІV-ХV ст. Із другої половини ХІ ст. спостерігається справжнє піднесення монументального будівництва. Так, у другій половині ХІ — на початку ХІІ ст. у Києві були споруджені собори Дмитрівського, Михайлівського Золотоверхого, Видубецького, Печерського та Кловського монастирів. Презентація "Культура Русі-України в другій половині ХІ-першій." 1. Якими були особливості розвитку культури України другої половини ХVІІ ст. — першої половини ХVІІІ ст.? Які здобутки і досягнення української культури другої половини ХVІІ ст. — першої половини ХVІІІ ст.? Презентація на тему "Культура Русі–України в другій половині." Як вам уже відомо, книжна культура Русі-України формувалася за візантійськими та болгарськими зразками, але вже скоро породила власну літературу, розквіт якої припадає на другу половину XI — першу половину XIII ст. До нашого часу збереглася лише невелика частина творчого доробку тієї доби: «Остромирове Євангеліє». Культура русі-україни в другій половині хі – першій. Культура Русі в другій половині XI — першій половині XIII ст. Місце Київської держави в історії Європи. Культура та історичне значення Київської Русі у другій половині. Презентація є візуальним доповненням до уроку "Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст." Учні зможуть побачити архітектурні споруди даної епохи, перлини образотворчого та ужиткового мислецтва. «Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині.» Перша українська гімназія була відкрита в Перемишлі в 1887 р. Наприкінці XIX ст. також у Галичині було 6 українських гімназій, тоді як польських – 29. Дві німецько-українські гімназії працювали на Буковині. Тут українська мова викладалася лише як окремий предмет. Курс: Історія України. 7 клас Хоча в результаті русифікації українська культура почала втрачати свою самобутність, та все ж у XVIII ст. спостерігалося піднесення української культури. Про це свідчить, зокрема, розвиток освіти. У середині XVIII ст. на території семи полків Гетьманщини діяло 866 початкових шкіл, тобто на тисячу жителів одна. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XVIII ст. Найбільший вибір готових шкільних презентацій! Культура України другої половини ХVIІ – ХVIІІ ст — презентація з історії України на порталі GDZ4YOU — з нами вчитись дійсно легко, відчуй це! Культура України у другій половині ХІХ ст. — YouTube Суспільне, господарське та культурне життя в Україні в 15 — 16 ст. Королівство Руське. Соціальна структура населення українських земель у другій половині XIV — XV ст. Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій. — YouTube Презентація "Культура Русі–України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст."містить інформацію про освіту, розвиток наукових знань, усну народну творчість, книжні памятки та літописання, архітектуру та мистецтво другої половини ХІ – першої половини ХІІІ ст. До презентації додані пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва. 8. Культура україни у XVI — першій половині XVII ст. Важливою складовою української культури другої половини — кінця XIX ст. було образотворче мистецтво, зокрема твори. Васильківського («Степ на Україні», «Ранок» та ін.), академіка М. Пимоненка («Проводи рекрутів», «Сінокіс», «Ярмарок»). Домінуючим напрямом в архітектурі був еклектизм — поєднання елементів різних стилів. У другій половині XIX ст. в Києві споруджено будинки Міської думи (О. Шімме), політехнічного інституту і 1-ої гімназії (О. Беретті), Володимирський собор (Г. Штром, П. Спарро, О. Беретті), в Одесі — новий оперний театр. Презентація на тему Культура України другої половини ХVIІ. Упродовж другої половини ХVІІІ ст. початкові народні школи існували й на Правобережжі та західноукраїнських землях. Утиски і переслідування з боку влади призвели до поступового зменшення їхньої кількості. Більшість початкових шкіл Правобережжя контролювали єзуїти, а польська початкова освіта для українських селян була фактично. Тема уроку:Культура Русі–України в другій половині ХІ – першій. У другій половині ХІV—ХV ст. почалася активна експансія католицької церкви, особливо в Галичині та на Поділлі, що перетворило українські землі на арену протистояння між католиками й православними. Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині. Визначте основні риси культури Русі другої половини ХІ — початку ХІІІ ст. Визначте, що нового з’явилося в культурі Русі в порівнянні з попереднім періодом. Для допитливих. Історія україни 9 клас теми: культура україни в другій половині. Ми зануримося у чудовий світ культури Київської держави, перенесемося в епоху наших предків, зазирнемо у їх життя. Повідомлення теми та мети уроку.

Отже тема нашого сьогоднішнього уроку: Культура Русі України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Вивчення нового матеріалу. Культура Русі–України в другій половині ХІ – першій половині. + Важливою складовою української культури другої половини — кінця XIX ст. Беретті), в Одесі — новий оперний театр. Культура України в другій половині XVIIІ cт. Повні уроки. Культура русі-україни в другій половині хі – першій половині хііі ст. Культура Русі-України в другій половині XI- першій половині. Розвиток освіти та наукових знань в Україні XVII–XVIII ст. Піднесення літературної творчості. Феномен українського бароко в архітектурі. Образотворче мистецтво театр та музика. Тема 17. Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. «Культура Русі наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.» Методична розробка уроку з історії України для 8 класу «Українська культура першої половини XVII ст.

Розвиток освіти та літератури». Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Урок з історії України для 8 класу із використанням ІКТ. Розвиток української культури в другій половині XVIII ст Культура України в другій половині XVII ст Культура Русі-Укрїни у другій половині ХІ — першій половині ХІІІст. Українські землі в середині XII — в першій половині XIII століття. Твори літератури Русі — України як історичні джерела. Практичне заняття. Культура Київської Русі в другій половині ХІ — першій половині. 25 Культура Галицько-­Волинської держави у другій половині ХІ—ХІІІ ст. 26 Урок 4 контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)». 25 Архітектура і мистецтво. Культура України у другій половині ХІХ ст. Реферат – Освіта.UA Розвиток культури України в другій половині XIX ст. Українська культура другої половини XIX ст., незважаючи на всі перепони, продовжувала успішно розвиватися. Культура Русі-України другій половині ХІ – першій половині ХІІІ. Розвиток української культури в другій половині XVII–XVIII ст. відбувався в складних, суперечливих умовах. Національно-визвольна війна середини XVII ст. й відродження Української держави сприяли піднесенню творчого духу українського народу. Культурне і церковне життя в другій половині XIV-XV ст. 20 Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р. 21 Нові тенденції розвитку культури 1914–1921 рр. 21 Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 – на початку 1920 р. Культура України в другій половині XIX — на початку XX ст. Мета: ознайомити з особливостями культуррого життя Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. формувати навички самостійної роботи, розвивати вміння аналізувати, висловлювати власну думку, працювати з різноманітними історичними джерелами; виховувати в учнів любов і повагу до книги, до митців далекого минулого, шанобливе ставлення до культурних здобутків українського народу. Культура України-Русі в другій половині11-першій половині 13ст. Розквіту гончарства в Україні, сприяла наявність в її надрах покладів високоякісних червоних. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ. Культура народу тісно пов’язана з його життям. Усі події, явища, процеси пронизують усі сфери культури: усну народну творчість, освіту літературу у 16 – п.п.17 ст.

Подумайте над факторами й обставинами розвитку культури і відповісти на питання: До складу яких держав входили Презентація до уроку «Культура Русі – України в другій половині. Під впливом визвольних ідей в другій половині ХІХ ст.

на Україні. поширювалися революційні погляди, демократична молодь активно. пропагує свої погляди через освіту, організовує школи для селян История: Якими були особливості розвитку культури в другій. Культура Русі-України в другій' половині ХІ-першій половині ХІІІ століття. 3Українська культура другої половини хіх ст. У другій половині ХІХ ст. як і раніше, розвиток української. культури відбувався в умовах імперських колонізаторських політичних. режимів, що панували в Україні. 25. Культура України в другій половині XVII – XVIII ст. Виконайте тест, щоб перевірити знання з історії України (7 клас). Як називається літопис, створений в другому десятилітті ХІІ ст., що ліг в основу всього наступного Руського літописання? Культура україни другої половини XIX — початку XX ст. Найвидатніші пам’ятки культури — літописи, архітектурні споруди та інші — теж створювалися в Києві та інших подніпровських, пізніше українських, землях. Тому є всі підстави відносити Київську Русь передусім до історії України. Україна — безумовна спадкоємниця Київської Русі. Культура Рус-України у другій половині ХІ-першій пловині ХІІ ст В другій половині XIX ст. діяли й фактори, які сприяли прискоренню загального культурного розвитку. Завдяки зрушенням в економіці зміцніла матеріальна база культури. Епоха промислового капіталізму викликала потребу в спеціалістах для різних галузей господарства, науки і культури. Культура Русі-України в другій половині XІ- І половині XІІІ ст. на Східній Україні було 129 гімназій і 19 реальних училищ. Продовжували діяти середні навчальні заклади закритого типу (інститути шляхетних дівчат, приватні пансіони тощо), де навчалися виключно діти дворян. Юрій Бак — 17 Культура РусіУкраїни в другій половині ХІ — першій Як вам уже відомо, книжна культура Русі-України формувалася за візантійськими та болгарськими зразками, але вже скоро породила власну літературу, розквіт якої припадає на другу половину XI — першу половину XIII ст. До нашого часу збереглася лише невелика частина творчого доробку тієї доби: «Остромирове Євангеліє», «Ізборники» 1073 і 1076 рр., «Мстиславове Євангеліє», «Повість временних літ» та вже згадувані «Повчання дітям». Культура Русі-України в другій' половині ХІ-першій половині ХІІІ. Народна Освіта » Історія України » Культура Русі-України в другій половині XI- першій половині XIII ст. Тема 27. культура україни в другій половині хіх ст. – початку ХХ. Політика реформ проводилась царизмом одночасно з політикою репресій проти української культури. Про це свідчив і відомий Валуєвський циркуляр 1863 р., який загальмував розвиток української культури. Лише з початку 70-х років XIX ст. в Україні пожвавлюється культурно-освітня діяльність. Історія України. Тема 28.

Культура України в другій половині. Юрій Бак — 14 Умови розвитку культури. Освіта. Наука. З яких матеріалів зводили будівлі в ХІ-ХІІ століттях? (три правильні відповіді). дерево. камінь. Характерні особливості української культури другої половини. Київська держава (РУСЬ-УКРАЇНА) У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ. Внаслідок труднощів історичного життя України (монгольське завоювання в XIII ст Культура Русі-України в другій половині 11- першій половині 13. Виконайте тест, щоб перевірити знання з історії України (7 клас). Оберіть типи шкіл, які діяли в ІІ половині ХІ — в ХІІІ ст. в Київській Русі. Культура україни в другій половині XIX — початку XX ст. Урок 17. Тема: Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Мета: познайомити учнів з культурою Русі-України; показати її різноманіття та унікальність; розвивати навички роботи із різними джерелами; виховувати любов та повагу до історії та культури власного народу. Особливості культура України другої половини ХIХ ст. Книжні пам`ятки та літописання Русі–України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.», супроводжується показом презентації. Учень IIгрупи: Запрошуємо вас ознайомитися з нашою роботою. У народній творчості періоду другої половини XI – першої половини XII ст. Культура Русі в другій половині ХІ- першій половині ХІІІ ст. У культурному розвитку України XIV—XV ст. відбувалися неоднозначні, суперечливі процеси, обумовлені різними історичними чинниками. • Чинниками, які стримували культурний процес, були: падіння Візантійської імперії, що позбавило православ’я зовнішньої опори; відсутність Юрій Бак — 25 Культура ГалицькоВолинської держави у другій. У другій поло вині ХІ Х ст. я к і ра ніше, розвиток укра їнсь кої. культу ри ві дбувався в умовах імперсь ких ко лоні заторськ их по літичних. режимів, що панували в Україні. Найнегативніше вони відбивалися на на § 14—15. Культура Київської Русі в другій половині ХІ — першій. Важливою складовою української культури другої половини — кінця XIX ст. Васильківського ("Степ на Україні", "Ранок" та ін.), академіка М.

Пимоненка ("Проводи рекрутів", "Сінокіс", "Ярмарок"). Домінуючим напрямом в архітектурі був еклектизм — поєднання елементів різних стилів. Беретті), в Одесі — новий оперний театр. Культура України в другій половині XVIII ст. — презентація. У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ ст. виберіть представників музичного мистецтва. варіанти відповідей. М. Лисенко. Культура України другої половини ХІХ ст. — Курс української. У народній творчості періоду другої половини ХІ – першої половини ХІІІ ст., визначається, у якому оспівувалися перемоги вождя-князя та його дружини. Билини доповнюються новими сюжетами про боротьбу з половцями. Під ім’ям Володимир Красне Сонечко вже розуміється Володимир Мономах.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу